Velkommen til forbønnstjenesten www.betilgud.com

Ved å bruke denne tjenesten til å formidle ditt behov, vil du aktivisere en gruppe kristne til å be for deg. I tillegg til at du selv kan be, kan det være godt å vite at også noen andre ber for deg. Vår Far i himmelen lengter etter å høre og svare på alle dine bønner, og har gitt oss mange løfter om bønn! Hør bare:
"Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen" (Matt. 18,19)
"Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen" (Joh. 16,24)

Her kan du skrive inn ditt forbønns-ønske. Alt blir behandlet konfidensielt. Bare hvis du selv ønsker det, og ønsker å bli kontaktet, kan du gi oss en E-post-adresse eller navn og telefonnummer.Denne forbønnstjenesten er et initiativ fra "Kristen enhet", som er et uformelt nettverk av kristne med fokus på forbønn.

Opplegget for tjenesten vil til enhver tid bli tilpasset Datatilsynets regler.